Psychologie (2006-2007)

In de cursus sociologie van de gezondheid maken we kennis met de sociologische taal en de belangrijkste stromingen binnen de sociologie. Deze sociologische achtergrond wordt vervolgens gebruikt voor de studie van alledaagse situaties, van de relatie deskundige-patiënt, en van de gezondheidszorg. De cursus behandelt ten slotte het fenomeen medicalisering. Leerinhoud psychologie: Deel 1: - Het waarnemen, observeren en het interpreteren van gedrag. Interpretatiefouten worden grondig besproken en geoefend - De leerprocessen klassieke en operante conditionering en het sociaal leren - De motivatietheorie van Maslow en enkele basisaspecten van de motivatiepsychologie en de emoties, Deel 2: De psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en het directe postpartum De psychologische aspecten rond de hechtingspsychologie moeder-vader-kind en de faciliterende rol van de vroedvrouw hierbij Deel 3: Grondige analyse en vaardigheidstraining van de communicatieve vaardigheden voor de vroedvrouw

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De studenten begrijpen de eigen aard van de sociologische analyse - De studenten kunnen micro-, meso- en macrofenomenen in de maatschappij analyseren vanuit sociologisch oogpunt. - De studenten kunnen de drie belangrijkste vormen van sociologische analyse toepassen op de gezondheidszorg. - De studenten begrijpen de essentie van medicalisering en kunnen ze herkennen in hun toekomstig beroepsveld. - De studenten hebben inzicht in een aantal belangrijke algemeen psychologische theorieën die gebruikt worden bij het verklaren en begrijpen van gedrag. - De studenten hebben inzicht en vaardigheden (herkenning en toepassing) van de elementaire leerprocessen conditonering en imitatie - De studenten hebben inzicht en vaardigheden (herkenning en toepassing) van de basismotieven (olgens Maslow) en de emoties - De studenten hebben inzicht en vaardigheden in de psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en het directe postpartum i.h.b. rond de hechtingspsychologie moeder-vader-kind - De studenten kunnen de basiscommunicatieve vaardigheden van de vroedvrouw herkennen en toepassen in eenvoudige vroedkundige zorgsituaties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Lint Greet, 2004, Sociologie van de gezondheidszorg. Niet gepubliceerde cursus, KHK, Turnhout, 81 p. Pottie Cécile, 2004, Inleiding in de algemene Psychologie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Turnhout, 100p. Pottie Cécile, 2004, Psychologische aspecten rond zwangerschap, geboorte en postpartum en het hechtingsgebeuren, 85p. Veilig bevallen. Het complete handboek (6 hoofdstukken) B. Smulders& M. Croon

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
09285070
Code:
09285070
Vakcoördinator:
Cécile Pottie
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands