Nederlands (2006-2007)

Telefoneren, vergaderen, handelscorrespondentie (klacht en rappel), solliciteren, communicatie in het bedrijfsleven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om deze cursus te kunnen volgen hebben de studenten met succes de cursus:"Communicatie in het Nederlands" van het eerste jaar gevolgd.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

BAECKENS,R. 2003, Zakelijke Communicatie, Pelckmans MEUCKENS,P. URL: http://eindwerk.khk.be Eigen cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02241260
Code:
02241260
Vakcoördinator:
Mieke Kenis
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands