Plantenfysiologie (2006-2007)

Plantenfysiologie : -fotosynthese chloroplasten chlorofyl lichtreactie donkerreactie regulering fotosynthese rendement van de fotosynthese -planten en water waterpotentiaal wateropname transpiratie -groei en ontwikkeling beschikbaarheid van assimilaten hormonen fytochroom en fotoperiodiciteit temperatuur

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De studenten moeten inzicht hebben in het fotosyntheseproces -De studenten hebben inzicht in de licht en donkerreactie. -De studenten kunnen het verschil tussen C3, C4 en CAM planten uitleggen -De studenten hebben inzicht in de factoren welke de fotosynthese beïvloeden -De studenten hebben inzicht in de waterhuidhouding van de plant. -De studenten kennen en verstaan het begrip waterpotentiaal -De studenten weten welke factoren de transpiratie bij planten beïnvloeden. -De studenten weten en begrijpen hoe groei en ontwikkeling van de plant geregeld worden. Zij kunnen de belangrijkste factoren die de plantengroei beïnvloeden bespreken. -De studenten hebben een duidelijk inzicht in de werking van fytochroom en de invloed van licht op de ontwikkeling van de plant

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290041
Code:
03290041
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands