Gerechtelijk privaatrecht (2006-2007)

Kenmerken van het procesrecht, Rechterlijke macht: structuur en bevoegdheden, Openbaar Ministerie, Advocaten, Gerechtsdeurwaarders, Griffiers, Notarissen Burgerlijke rechtspleging Bewijsrecht, Executierecht

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
De studenten hebben inzicht in de structuur en de werking van de rechterlijke macht, en in de taak van de betrokken actoren. Zij zijn in staat een gerechtelijke procedure te volgen en - afhankelijk van hun plaats in het werkveld - daarin hun rol te spelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

de Corte, R., Overzicht van het Burgerlijk Recht, 6° herwerkte uitgave, 2005, Kluwer, Mechelen Breesch, T., Syllabus 'Executierecht' Breesch, T., Modellenverzameling Gerechtelijk Wetboek

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Tijdens de les bespreekt de docent met de studenten door hen op te zoeken relevante rechtspraak.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak.
OA:
08271080
Code:
08271080
Vakcoördinator:
Trudo Breesch
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands