Basisverbredingspakket: Balans lezen (2006-2007)

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
08280240
Code:
08280240
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands