Communicatie in het Nederlands (2006-2007)

De cursus behandelt gesprekstechnieken. In een eerste deel gaan we dieper in op de theoretische achtergronden van sociale vaardigheden. We schenken aandacht aan observeren, exploreren en reageren. Vervolgens komen zowel de monoloog als het tweegesprek en het groepsgesprek aan bod. Aandacht gaat uit naar assertiviteit en het slecht-nieuwsgesprek. De cursus behandelt de technieken van het effectief telefoneren en het belang van keurig telefoneren. Aan de hand van rollenspelen komen meerdere soorten telefoongesprekken aan de orde: informatie vragen en geven, afspraken noteren, klachten formuleren en behandelen. Speciale aandacht gaat daarbij ook naar de formulering van de boodschap. De oefeningen zijn toegespitst op de dagelijkse (medische) realiteit. De cursus focust ook op sociale vaardigheden: omgaan met anderen, in casu patiƫnten en geneesheren. Ook onderwerpen als vergadering en solliciteren komen aan bod.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten sociaal en communicatief vaardig zijn. Ze moeten een vlot onderhoudend en zakelijk gesprek kunnen voeren, waarbij ze aandacht hebben voor de doelstelling en de doelgroep. Ze moeten daarbij de nodige assertiviteit aan de dag kunnen leggen en een probleemoplossende houding aannemen. Ze moeten zowel een vlot gesprek kunnen voeren met collega's als met vreemden/patiƫnten en bovengeschikten/geneesheren. Vriendelijkheid, hulpvaardigheid en tact zijn daarbij essentieel. De studenten moeten een vergadering degelijk kunnen voorbereiden en actief kunnen deelnemen aan de vergadering. Ze moeten ook zorgvuldig kunnen notuleren. De studenten moeten een vlot en effectief telefoongesprek kunnen voeren. Ze moeten de beller op een correcte manier kunnen doorverbinden, een boodschap noteren en hulp bieden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Wie de competenties voor het vak Nederlandse communicatie van het 2de jaar bereikt heeft, kan de lessen volgen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Cools Marcel, Telefoneren. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Presenteren. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Sociale vaardigheden. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Gesprekstechnieken. Niet-gepubliceerde cursus Cools Marcel. Solliciteren. Niet-gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

monitoraat op afspraak
OA:
08271820
Code:
08271820
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands