Engels (2006-2007)

Communicatie : aan de hand van het handboek Working in English (1MMA) en New International Business English ( 1OM) worden een aantal modules behandeld die basis-communicatieve vaardigheden aanreiken : mensen ontmoeten, telefoneren, informatie uitwisselen, bezoekers ontvangen en onderhouden, vergaderingen bijwonen, presenteren. De student wordt geconfronteerd met de communicatie van native speakers en wordt uitgenodigd om dit toe te passen in aangepaste role plays (secretaresse - bezoeker situaties). Hiertoe worden ook een reeks phrases aangereikt die de communicatie ondersteunen. Authentieke teksten die aansluiten bij deze thema's worden ook regelmatig in de klas behandeld. Grammatica : wordt grondig herhaald en onmiddellijk toegepast met oefeningen uit Grammatica in gebruik - Engels (1MMA) en Oxford Practice Grammar (1OM). De belangrijkste knelpunten worden gedrild (o.a. gebruik van de tijden). De studenten verwerken de stof d.m.v. computerondersteunde zelfstudie. Een eigen manual biedt een bijkomende samenvatting van de knelpunten. Lexicon : studenten verwerken de woordenschat die aansluit bij de role plays en de communicatieve vaardigheden d.m.v. computerondersteunde zelfstudie. Beoogd eindniveau: CEFR B1

A. Algemene competenties

 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
Toelichting:
Basiscompetentie 1: De studenten OM/MMA kunnen zakelijke/medische communicatie zelfstandig afwikkelen. Extra competenties: 1.De studenten OM/MMA bezitten de vereiste taalkennis om zakelijke/medische informatie af te handelen. 2.De studenten OM/MMA kunnen de benodigde zakelijke/medische informatie verzamelen en beoordelen. 3.De studenten OM/MMA kunnen zakelijke/medische informatie verwerken en presenteren 4.De studenten OM/MMA kunnen een geschikte communicatiestrategie voor zakelijke/medische situaties bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Om toegelaten te worden tot het eerste jaar moeten de kandidaat-studenten een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse, Franse of Duitse gemeenschap kunnen overleggen. Internationale studenten moeten level A2 van het Engelse talenportfolio voor volwassenen hebben verworven en dienen een aanvraag in bij het departementshoofd..

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Christine House, John Stevens, Grammatica in gebruik (Engels), Intertaal, 2002 (1MMA) Leo Jones, Working in English, Cambridge University Press, 2001(1MMA) Leo Jones & Richard Alexander, New International Business English, CUP, 1999, Student and Workbook. (1OM) bundel role plays computer exercises grammar manual BBC video programmes Pronunciation exercises

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

De studenten kunnen steeds een beroep doen op monitoraat
OA:
08272530
Code:
08272530
Vakcoördinator:
Tine Anthonis
Semester:
1+2
Studiepunten:
11
Onderwijstaal:
Engels