Netwerken 3 (2006-2007)

 • Switching Basics and Int. Routing v3.0
 • Introduction to Classless Routing
 • Single-Area OSPF
 • EIGRP
 • Switching Concepts
 • Switches -Switch Configuration
 • Spanning Tree Protocol
 • Virtual LANs
 • Virtual Truncking Protocol
 • Case Study: Access Control Lists
 • WAN Technology v3.0
 • Scaling IP Addresses DHCP, NAT, PAT
 • WAN Technologies PPP , PAP, CHAP
 • ISDN and DDR
 • Frame Relay
 • Introduction to Network Administration
 • Case Study: WAN Technologies

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan een volledige netwerkconfiguratie opzetten met variable subnetten en een routing protocol OSPF en EIGRP - De bachelor in elektronica-ICT kan een prodcutie-netwerk opdelen in VLANs en intervlanrouting mogelijk maken. - De bachelor in elektronica-ICT kan een volledige case-study van een bedrijfssituatie uitwerken op routing en switching niveau - De bachelor in elektronica-ICT kan netwerkservices zoals NAT,PAT en DHCP installeren op een router - De bachelor in elektronica-ICT kan een netwerk beveiligen met authenticatie PAP en CHAP - De bachelor in elektronica-ICT kan eenverbinding met een service provider installeren met ISDN, DDR en frame relay

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Netwerken 1 en Netwerken 2 Studenten bezitten de volgende competenties - Zie Netwerken 1 en Netwerk 2

A. Type

 • handboek
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Cisco Systems, Inc, 2003, CCNA 3 and 4 Companion Guide Third Edition. ISBN 1587131137 , Cisco Press, Inianapolis, 1040p.

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210343
Code:
05210343
Vakcoördinator:
Dirk Verbeek
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands