Elektrische machines 2 (2006-2007)

- Technologie van de synchrone generator - Synchrone generatoren: elektrische eigenschappen - Beveiliging van synchrone generatoren - Excitatie, spanningsregeling en parallelwerking - Driefasen synchrone motoren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
under construction

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - Toegepaste elektriciteit 2de jaar Studenten bezitten de volgende competenties: -

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Elektrische machines, Synchrone machines, 3de jaar TW

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210321
Code:
05210321
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands