Bestandsorganisatie en databanken (2006-2007)

Introductie in relationele databanken - Inleiding SQL - Gebruik van datatypes en constanten - SELECT component - FROM component (meerdere tabellen) - WHERE component Introductie tot datamodellering - normalisatieregels - conceptueel datamodel

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen voorkennis vereist

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursusmateriaal op Toledo (SQL) Eigen oefeningen op Toledo (SQL) Eigen cursusmateriaal (datamodellering)

C. Aanbevolen leermiddelen

Van der Lans, R., 2006, Het SQL-leerboek, Academic Service

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef
 • aan de computer

B. Omschrijving

SQL deel: praktische proef aan de computer Datamodellering: theorie en oefeningen schriftelijk 50% - 50%
OA:
02242640
Code:
02242640
Vakcoördinator:
Johan Smeuninx
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands