analoge elektronica pract (2006-2007)

Rustinstelling van transistorschakelingen, bipolair transistor, jFET en MOSFET De transistor als versterker - Principe van versterking - Gebruik van LF-equivalente schema's De transistor als schakelaar Bodediagram - Verband tussen frequentieweergave en stapresponsie De ideale en praktische operationele versterker - Lineaire analoge systemen Eenvoudige niet-lineaire schakelingen -

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 05. Een appreciatie kunnen maken van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 06. Kunnen werken in teamverband

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan schakelingen waarin halfgeleidercomponenten gebruikt worden analyseren en de werking beschrijven. Kan de beperkingen in verband met frequentie-weergave beschrijven. Kan schakelingen met operationele versterkers analyseren en schakelingen simuleren, bouwen en testen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Halfgeleidercomponenten Netwerkstellingen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen Flashcursus op Toledo Verwijzingen naar interessante websites Gebruik van componenten en meetapparatuur tijdens de labozittingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

In een goed uitgerust labolokaal beschikken de studenetn elk over een scoop, functiegenerator, voeding, multimeter en een PC met internetaansluiting en de nodige software om de labo-opdrachten uit te voeren.

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak
 • aan de computer
 • meerkeuzevragen

B. Omschrijving

In een ontspannen sfeer kunnen de studenten elkaar helpen en is een docent steeds aanwezig om de nodige ondersteuning en instructies te geven om veilig en correct te werken.
OA:
03200150
Code:
03200150
Vakcoördinator:
Vic Van Roie
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands