Successie- en registratierechten (2006-2007)

Principes van het erfrecht Wettelijke bepalingen inzake successierecht. Grondslag van het successierecht. Aangifte inzake successierechten. Tarieven Procedure, controle en bewijs .de verminderingen en de familiale vererving van het familiebedrijf komen aan bod Wanneer bestaat de verplichting tot registreren, wat zijn de heffingsregels. Men bekijkt dan het algemeen vast recht, het specifiek vast recht en alle evenredige registratierechten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
Registratie en successierechten Studenten kunnen het registratie- en succesierecht in een bredere context kaderen. Zij weten wanneer de verplichting tot registreren bestaat, wat de heffingsregels zijn. Studenten kunnen weergeven wanneer het algemeen vast recht, het specifiek vast recht en alle evenredige registratierechten van toepassing zijn..Zij zijn ook in staat om praktische voorbeelden uit te rekenen. Studenten weten wie er wanneer erft. Zij kunnen in praktijkvorbeelden de werkingssfeer, de aangifte, de tarieven, de verminderingen en de familiale vererving van het familiebedrijf toepassen. Zij weten waaruit belastbare grondslag is samengesteld. Studenten weten wat de bewijsmiddelen en de controlemiddelen zijn t.o.v. de fiscus.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er is geen specifieke voorkennis vereist. Soms wordt verwezen naar personenbelasting of BTW.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Douane en accijnzen Willy Daens, 2006, Douane, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Willy Daens, 2006, Accijnzen, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Registratie en successierechten De Troeyer Kathleen, 2006, Registratierecht. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 35 p. Vermeirsch Yvette, 2006, Successierecht. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 46 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02243111
Code:
02243111
Vakcoördinator:
Kathleen De Troeyer
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands