Tuinbouwtechnieken - TLO (2006-2007)

Water: eigenschappen, kwaliteit Voedingsoplossingen berekenen Teeltsystemen: substraatteelt, hydrocultuur Technische uitrustingen: meetsensoren, dosering van de meststoffen, druppelsystemen, automatisatie van de watergift, specifieke substraatapparatuur Methoden van watergeven, putboren, hyperfiltratie, wateropslag, pompen en hun kenmerken, oefeningen op manometrische opvoerhoogte, leidingen en hulpstukken, leidingsweerstanden Berekenen van en beregeningsinstallatie, kasberegening, sproeiers voor openluchtteelten en kasteelten Het weer, natuurkundige aspecten van klimaatsregeling Het Mollier-diagram: gebruik , vochtdeficiet; dauwpunt; dampspanning; natte boltemperatuur Licht en straling: zonlicht – zonnestraling, groeilicht, meten van licht, stralingssom corrigerende organen: verwarming, belichting, luchten, bevochtiging, afschermen, ventilatie, CO2-dosering Meetapparatuur: temperatuurmeting, vochtmeting, lichtmeting, CO2-meting, windrichting- en windsnelheidsmeting, regenmelder Regeltechniek: opbouw van een digitale regelaar, aan/uitregelingen, regeling luchten bespreking van volgende trekkeronderdelen: koppelingen, versnellingsbakken, aftakas, differentieel,wielaandrijving, banden en wielen, vooras, stuurinrichting, bedieningsorganen, veiligheid en comfort praktische bespreking aan de hand van demomateriaal brandstofbesparing bij een tuinbouwtrekker bij verschillende werkzaamheden onderhoud van een trekker, waarop letten bij de aankoop van een trekker

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen specifieke onderdelen en de werking van verschillende substraatsystemen weergeven. Studenten kennen de eisen van water en waterkwaliteiten voor de planten. Studenten zijn in staat voedingsoplossingen te berekenen uitgaande van een basis-ionenbalans van verschillende gewassen. Studenten hebben inzicht in de beschikbaarheid van water, waterwinning en methoden van water geven. Studenten kunnen de karakteristieken van beregeningspompen verklaren. Studenten kunnen een watervoorzieningsinstallatie berekenen en de juiste materialen adviseren. Studenten kennen mogelijke automatiseringstechnieken. Studenten krijgen inzicht in de verschillende processen die het klimaat bepalen buiten en in de serre. Studenten kunnen de meet- en regeltechnieken van het klimaatsproces uitleggen. Ze zijn in staat de werking van de verschillende apparaten te bespreken. Studenten begrijpen de opbouw van een digitale klimaatsregelaar. De studenten moeten alle onderdelen van en aan de motor kunnen benoemen. De studenten moeten de verdere onderdelen aanwezig op een trekker, buiten de motor, kunnen beschrijven en de werking kunnen uitleggen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03291091
Code:
03291091
Vakcoördinator:
Kristof Van Campfort
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands