Klinische analyse labo (2006-2007)

De cursus heeft tot doel mest van de verschillende huisdiersoorten zowel kwantitatief als kwalitatief te kunnen onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren en of oöcysten. Daarnaast kennen de studenten de soorten bloedcellen en hun functies, en kunnen een bloedstaal uitstrijkje maken, een kleuring uitvoeren, bloedcellen en afwijkingen herkennen, en een hematokriet uitvoeren. Ze kunnen de densiteit van urine bepalen, sediment onderzoeken op aanwezigheid van kristallenen deze identificeren en het glucosegehalte van urine biochemisch bepalen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC8: Uitvoeren van diagnostische laboratorium testen - Uitvoeren van diagnostische testen inclusief de voorbereiding, het verzamelen en onderhouden van de bijhorende apparatuur en materialen.
Toelichting:
De studenten kunnen de McMaster-methode en de sedimentatie-flottatie-methode voor parasitologisch mestonderzoek zelfstandig toepassen en de resultaten interpreteren. Daarnaast kunnen de studenten een bloedstaal uitstrijkje maken, een kleuring uitvoeren, bloedcellen en afwijkingen herkennen, en een hematokriet uitvoeren. Ze kunnen de densiteit van urine bepalen, sediment onderzoeken op aanwezigheid van kristallenen deze identificeren en het glucosegehalte van urine biochemisch bepalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verelst Andy, 2006. Coprologisch onderzoek. Cursusnota's, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292472
Code:
03292472
Vakcoördinator:
Andy Verelst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands