CNC (2006-2007)

- onderdelen van CNC-machines met een aantal specifieke begrippen bij CNC; - programmatie van een CNC-freesmachine met G- en M-codes, contourprogrammatie, cycli, puntenroosters; - technologische aspecten bij het verspanen: beitelvorm, beitelmaterialen, bepalen van voeding, toerental, inzet afhankelijk van een aantal parameters komen aan bod voor draaien, frezen, boren, ruimen en draadtappen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
Toelichting:
De bachelor elektromechanica onderhoud kan een CNC-freesmachine instellen en programmeren. De bachelor elektromechanica onderhoud kan de technologische gegevens bij draaien en frezen bepalen, rekening houdend met beperkingen zoals vermogen, werkstuk en gereedschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Werkplaatstechnieken - AutoCAD Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Wilfried Wuyts, 2006, Cursus CNC deel1 Wilfried Wuyts, 2006, Cursus CNC Technologie deel2 Ond

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210460
Code:
05210460
Vakcoördinator:
Wilfried Wuyts
Semester:
1+2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands