Netwerkbeveiliging (2006-2007)

 • Introductie tot mogelijke dreigingen en kwetsbaarheden
 • Firewalls
  • Packet filters
  • Stateful inspection
  • Proxy firewalls en componenten
 • Virtual Private Networks
  • Introductie tot cryptography
  • IPSEC
  • SSL

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een netwerk beveiligen met behulp van extended access lists op een router.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een netwerk beveiligen met behulp van reflexive access lists op een router.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een netwerk beveiligen met behulp van context based access controls op een router.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan de nodige firewall regels definieren met als gegeven een netwerkschema en een vermelding van de gewenste diensten.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een site-to-site IPSEC VPN opzetten tussen twee cisco routers. De bachelor in elektronica-ICT kan een site-to-site IPSEC VPN opzetten tussen twee cisco routers.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een client-to-site IPSEC VPN opzetten tussen een Cisco VPN client en een cisco Router.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Netwerken 2
 • Studenten bezitten de volgende competenties - Zie netwerken 2

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

Inside Network Perimeter Security Publisher: Sams; 2 edition (March 4, 2005) Language: English ISBN-10: 0672327376 ISBN-13: 978-0672327377

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05214200
Code:
05214200
Vakcoördinator:
Marc Eyckmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands