Management (2006-2007)

In het OO Management worden specifieke managementcompetenties voor Office Managers bijgebracht, nl. 1. behandeling van informatie - verwerken van bedrijfsinformatie volgens de geldende procedures - informatie verzamelen, analyseren en presenteren - informatie archiveren 2. organiseren - van eigen werk - met o.m. time management - van werkprocessen: procedures ontwikkelen en optimaliseren - van projecten - van werkregeling voor Office medewerkers 3. communiceren - leren strategisch communieceren - sociale vaardigheden 4. zelfmanagement - eigen functioneren evalueren - eigen ontwikkeling bijsturen i.f.v. carrièreplanning Het OO managment staat qua inhoud en uitwerking volledig in functie van de oefenfirma.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
 • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • Andere: projectdocumenten en verslagen

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • projectwerk
 • Andere: portfolio

B. Omschrijving

OA:
08280020
Code:
08280020
Vakcoördinator:
Georges Vanpoucke
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands