Labo histologie (2006-2007)

Het labo omvat 2 grote delen, namelijk microscopie en het aanmaken van permanente preparaten.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
  • C02 De BLter is in staat om nauwkeurig, betrouwbaar, kritisch, systematisch en efficiënt laboratoriumanalyses uit te voeren (= voorbereiding en meten) met aandacht voor de eisen van een georganiseerd kwaliteitssysteem.
  • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.
  • C04 De BLter is vertrouwd met de specifieke veiligheids-, milieutechnische, hygiënische en deontologische principes of aspecten van het werken in een medisch, bio(techno)logisch of farmacologisch laboratorium en kan de voorschriften terzake correct toepassen.
  • C05 De BLter kan werkschema’s opstellen en chronologisch plannen en kan deze werkschema’s binnen een redelijk tijdsbestek uitvoeren.
Toelichting:
Studenten kunnen een microscoop correct bedienen en uitlijnen. De studenten kunnen de verschillende weefsels en structuren herkennen bij verschillende kleurtechnieken. De studenten kunnen biopsies snijden en kleuren. De studenten kunnen de kwaliteit van de bekomen preparaten evalueren en optimaliseren, zowel na microtomie als na kleuring.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

biologie, inleiding tot medische en biologische technieken

A. Type

  • cursus
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Stilman,L. ( 2006). Histologie. Onuitgegeven nota's bij de cursus voor het tweede jaar van de opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie Geel. http:/www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb.htm

C. Aanbevolen leermiddelen

Wisse, E., Nieuwenhuis, P., Ginsel, L.A. (2004). Functionele histologie. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.

A. Types

  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

De docent begeleidt de student doorheen zijn microscopisch preparaat via het docenten microscoop geconnecteerd aan dataprojectie.
OA:
06021181
Code:
06021181
Vakcoördinator:
Lisbeth Stilman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands