Onderwijsbevoegdheid Biologie (2006-2007)

- morfologie van de zaadplanten: uitwendige bouw van de zaadplanten, studie van wortel, stengel, blad, bloem, vrucht en zaad - morfologie van de gewervelde dieren: studie van huid en huidstructuren van mens en zoogdier; huidbedekking en huidstructuren bij andere gewervelden - cytologie microscopische en submicroscopische structuur van de cel, functies van de onderdelen en studie van de celdeling - anatomie van de zaadplanten: microscopische studie van de wortel, éénjarige en meerjarige stengel en blad - anatomie van dee zoogdieren: dissectie en studie van de inwendige bouw van een type zoogdier - fysiologie van de levende wezens: chemische samenstelling van de levende wezens met eenvoudige analysetechnieken; studie van elementaire fysiologische processen voeding bij zaadplanten: wateropname, watertransport, voedingseisen, fotosynthese voeding bij zoogdieren: aanpassingen aan diverse diëten, aanbevolen voeding bij de mens

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elke ASO opleiding biedt voldoende voorkennis om deze studie aan te vatten. Ook bepaalde richtingen TSO, zoals Techniek Wetensschappen, zijn als voorberediign geschikt.? Voor alles zijn een sterke interesse in de leerinhouden en een wetenschappelijke instelling van belang

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Moderne plantkunde. Bossier, Brat, e.a. Van In, Lier Moderne dierkunde. Bossier,Bronders,e.a. Van In, Lier Geïllustreerde flora van Nederland. Den gulden engel, Antwerpen Biologie informatief. Den gulden engel, Antwerpen Own notes and reports on practical exercises

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege
  • stage

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10254090
Code:
10254090
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands