Toegepaste natuurkunde 1 (2006-2007)

Mechanica: inleidende begrippen - éénparig rechtlijnige en cirkelvormige beweging - overbrenging van de cirkelvormige beweging - arbeid - vermogen – koppel, wrijving en tractie Warmteleer: - toestand van een stof - overdracht van warmte Toepassingen mechanica en warmteleer

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen: - de begrippen uit de mechanica, warmteleer verklaren; (snelheid, toerental, overbrengingsverhouding, arbeid, vermogen, koppel, rendement, warmtecapaciteit, R-waarde, enz.) - de juiste symbolen en eenheden gebruiken; - de formules afleiden; - rekenvoorbeelden op toepassingen in de mechanica/warmteleer oplossen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Niet gepubliceerde cursus Mechanica, KHKempen 100p Niet gepubliceerde cursus Warmteleer, KHKempen 35p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03290080
Code:
03290080
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands