Onderwijsbevoegdheid Biologie - vakdidactiek (2006-2007)

Leerplanstructuren Evalueren Media

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten beheersen de theorie uit de cursus en kunnen deze kaderen binnen de leerplannen van het secundair onderwijs. Ze ontwikkelen de nodige algemene en ICT-vaardigheden om deze werkvormen toe te passen. De studenten hebben inzicht in de wetenschappelijke onderzoeksmethode. Ze kunnen omgaan met de didactische infrastructuur: vaklokalen, materieel, veiligheid, De studenten kunnen een leerlingevaluatie en -cesuur opstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Leerplannen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
10254291
Code:
10254291
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands