Workshop communicatie (2006-2007)

Schriftelijk: - brieven - rapporten - projectpresentaties Mondeling: - presenteren - vergaderen - telefoneren

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De student kan zijn gedrag en houding aanpassen naar gelang de situatie waarin hij zich bevindt. - De student kan zich mondeling uiten in een zakelijke omgeving. - De student kan een geschreven zakelijk verslag opstellen. - De student is in staat om in correct Nederlands een zakelijke briefwisseling te voeren. - De student kan de algemene communictie van een bedrijf doorgronden en beoordelen. - De student kan de verschillende technieken van het debat gebruiken en doorprikken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Correct Nederlands kunnen spreken en schrijven,

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

De student neemt zelf notities tijdens de workshops.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
02244015
Code:
02244015
Vakcoördinator:
Danny Weckhuysen
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands