Leergroep deel 1 (2006-2007)

Lesblok 1: Kennismaking: Ik en het beroep Lesblok 2: Ik in dialoog met de ander. Training sociale vaardigheden en methodische dialoog.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De MA kan zich binnen functionele relaties authentiek verbinden met mensen en groepen.
 • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
 • C07 De MA werkt aan zijn verdere professionalisering binnen een perspectief van levenslang leren en zich ontwikkelen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Van Meer Kees,van Neijenhof Jos, 2000, Elementaire sociale vaardigheden, Kluwer, 147p. Leergroepnota’s per lesblok Deelthema’s uit: Kempen Greet ea., 2004, Bijzondere methodologie Deel 2

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • labo en werkcollege
 • stage
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • individuele taak
 • Andere: assessment: mondelinge proef

B. Omschrijving

OA:
04230070
Code:
04230070
Vakcoördinator:
Daniël Janssens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands