Onderhoudstechnieken 2 (2006-2007)

-olie-analyse -onderhoudsplanning -T.P.M.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
-De bachelor in elektromechanica kan een oliestaal op de juiste plaats en juiste manier nemen. -De bachelor in elektromechanica kan beslissen welke olieanalyses nodig zijn voor welke toepassing. -De bachelor in elektromechanica kan verslagen van olieanalyses correct interpreteren. -De bachelor in elektromechanica kent de verschillende olieanalysemethodes. -De bachelor in elektromechanica kan een eenvoudige planning opstellen. -De bachelor in elektromechanica kan de TPM-methode in een bedrijf toepassen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - cursus onderhoudstechnieken 2EM. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd -onderhoudstechnieken 2EM. Studenten bezitten de volgende competenties - zie onderhoudstechnieken 2EM.

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel1 Olieanalyses, cursus, KHKempen, Geel Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel2 Planning, cursus, KHKempen, Geel Mertens G., 2005, Onderhoudstechnieken deel3 TPM, cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210607
Code:
05210607
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands