akkerbouw (capita selecta) (2006-2007)

De teelttechniek van de belangrijkste akkerbouwteelten komt uitgebreid aan bod: granen - suikerbieten - aardappelen. Daarnaast is er ook aandacht voor alternatieve teelten als energiegewassen en eiwitgewassen. Elke teelt omvat volgende onderwerpen: botanie - fysiologie - teelttechniek: bodem - bemesting - onkruidbeheersing - ziekten en plagen - oogst en bewaring - industriƫle verwerking - - veredeling en rassen - eventueel kwotumregeling

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

cursus "teelt van suikerbieten" cursus "teelt van consumptieaardappelen" teelthandleidingen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03204004
Code:
03204004
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands