Sociale en communicatieve vaardigheden (2006-2007)

-correspondentie -vergaderen -telefoneren -gestructureerd schrijven -citeren, parafraseren, refereren -taalzuivering -praktische tips voor geschreven werken -sociale vaardigheden

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: nota's

B. Verplichte leermiddelen

Sociale en Communicatieve Vaardigheden 2 BM. (2007). Onuitgegeven materiaal, Campinia Media, Geel. Baeckens R., Meukens P. (2003). Zakelijke Communicatie. Kapellen: Pelckmans

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
02251501
Code:
02251501
Vakcoördinator:
Katrijne Van Hoof
Semester:
2
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands