Bedrijfsbeheer (2006-2007)

- Businessplan - Organisatievormen - Managementstijlen - Kostprijsberekening - Break evenanalyse - Financiële analyse - Investeringsanalyse - Sociale wetgeving - Marketingtechnieken

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De Bachelor in de electronica kan actief meewerken in een onderneming op het vlak van organisatie en management alsook bij de kostenbeheersing en beslissingen over belangrijke investeringen zowel in materiaal als in mensen. Studenten begrijpen de redeneringen van de bedrijsleider en de eigenaars van het bedrijf, kunnen kritisch reflecteren en bijdragen tot de winstgevendheid van het bedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210331
Code:
05210331
Vakcoördinator:
Lina Matheussen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands