Marketing en verkoop (2006-2007)

Onderneming en omgeving Ondernemingsstrategie: formuleren van doelstellingen, analyse van de omgeving, sterke en zwakke punten Analyse van zichzelf als bedrijfsleider Management en organisatie: organisatiestructuren, efficiëntie/effectiviteit/flexibiliteit/creativiteit, projectmanagement/matrixorganisatie, personeelsmanagement, leiderschap Managementvaardigheden Inleiding in de marketing: marketingconcept, marketingwerkterrein Marketingfuncties binnen een bedrijf: organisatie marketingafdeling, strategisch marketingbeleid, marketingmix samenstellen De marketingomgeving De marketinginstrumenten Product: merknaam, assortimentsbeleid, servicebeleid, levenscyclus Prijs: prijszetting, prijsstrategie, Plaats: distributie en logistiek management, detailhandel, direct marketing, groothandel Promotie: communicatiestrategie, promotiemix, reclame, salespromotie, PR, persoonlijke verkoop Verkoopstechnieken: Voorbereiding: de verkoper en zijn functie, product, concurrent, klant, voorbereiding van het bezoek Het verkoopsgesprek: aandacht trekken, interesse en verlangen opwekken, afsluiten van een verkoopsgesprek, behandelen van bezwaren en klachten

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB4 - Een werkeenheid managen - Binnen een werkeenheid is men in staat advies en begeleiding te geven aan medewerkers naar werkplanning, personeels- en investeringsaangelegenheden.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
 • AB-DZ-EC2: Ontwikkelen van vaardigheden en onderhouden van goede sociale contacten op de werkvloer - 2A Persoonlijke vaardigheden gebruiken en ontwikkelen - 2B Sociale contacten onderhouden met medewerkers en klanten.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
Toelichting:
De studenten krijgen inzicht in het bedrijfsbeleid. De studenten weten wat het leiden van een onderneming allemaal inhoudt. Door de leerstof toe te passen op een eigen uit te werken bedrijf, kunnen zij de leerstof in de praktijk toepassen. De studenten hebben inzicht in de rol van marketing in de productie, de distributie, de prijsvorming van land- en tuinbouwproducten. De studenten kunnen het belang van bepaalde marketingaspecten ontdekken voor het maken van een marketingplan. De studenten kunnen een doeltreffend verkoopsgesprek voorbereiden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2006, Marketing, Niet gepubliceerde cursus, Geel, KHKempen, 150p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03293031
Code:
03293031
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands