chemie pract (2006-2007)

Laboratoriumzittingen - Veiligheid in het labo - Aanleren van eenvoudige chemische manipulaties - Bereiden van oplossingen - Bepalen van de molaire massa van zuurstofgas - Bepalen van het hydraatwater in een hydraat - Uitvoeren en schrijven van chemische reacties - Invloed van temperatuur en concentratie op de reactiesnelheid - Opstellen van titratiecurven, titratie als kwantitatieve analysetechniek, pH-metingen - Onderzoeken van het verband tussen chemie en elektriciteit

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen eenvoudige chemische experimenten controleerbaar uitvoeren rekening houdend met de veiligheidsvoorschriften..

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist. Men gaat er van uit dat men notie heeft van het chemisch tekenschrift en het kwalitatief en kwantitatief verband tussen reagentia en reactieproducten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

T. Martens, 2006, Chemie: Algemene Chemie, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel Oefenboek chemie Formularium chemie Laboratoriumhandleiding chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200030
Code:
03200030
Vakcoördinator:
Toos Martens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands