Culturele functie (2006-2007)

Kunst en cultuur in relatie tot sociale thematieken, en de historische context. Muzische vorming als methodiek waar taal tekort schiet in het werken met mensen, in de sociale, de socio-culturele en de welzijnssector, en de rol van de S.C.W.-er hierbij. Kunstgeschiedenis, esthetica en kunstkritiek worden kort aangehaald. Overheidsbeleid inzake kunst en cultuur wordt onder de loupe genomen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
1. Openstaan voor allerlei vormen van (hedendaagse) kunst, er kritisch kunnen over nadenken, en er vanuit een persoonlijk gevoel voor kunst in brede zin, over kunnen praten. 2. Blijvend nieuwe dingen uit de culturele omgeving ontdekken, en deze op een creatieve manier weten in te schakelen in het werken met individuen en groepen. 3. Gaandeweg een eigen methodiek ontwikkelen, waarin muzische werkvormen binnen een ruimere methodiek geïntegreerd zijn.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basis agogiek en algemene basismethodieken in het werken met mensen.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

D. De Waele, e.a., 2005, Cursus “Major SCW Culturele Functie” Niet gepubl., K.H.K., Geel, 57 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
04232122
Code:
04232122
Vakcoördinator:
Dinora De Waele
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands