Chemische technologie uitbreiding (2006-2007)

De uitbreiding chemische technologie gaat dieper in op warmtewisseling, destillatie en extractie. De oefeningen zijn complexer dan in de algemene cursus chemische technologie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De chemist kan op adequate wijze technische installaties en apparatuur bedienen en beheren zodat hun efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.
 • C04 De chemist kan op doordachte en kritische wijze resultaten (waaronder waarnemingen) noteren, bundelen en verwerken om tot zinvolle en volledige besluiten te komen.
 • C05 De chemist kan op adequate wijze mondeling en schriftelijk communiceren om een optimale informatiedoorstroming te verzekeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

cursus chemische technologie Niet gepubliceerde cursus G. Van Baelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

enkele theorielessen zullen in de laboratoria plaatsvinden om een aantal toestellen en principes te demonstreren.

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Oefeningen en theoretische vragen peilen naar het inzicht van de student. Uitbreiding chemische technologie bevat heel wat oefeningen, wat zich spiegelt in de evaluatie. Theoretische aspecten van destillatie en extractie worden verder uitgediept. Je kennis over deze onderwerpen dient veel diepgaander te zijn dan in chemische technologie. Vragen, moeilijkheden kunnen steeds besproken worden tijdens of na de les of tijdens de labozittingen
OA:
06030012
Code:
06030012
Vakcoördinator:
Guy Van Baelen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands