Bouwfysica 1 (2006-2007)

- warmtetransport door geleiding, convectie en straling - koudebruggen - bouw - en isolatiematerialen - warmteverliesberekening - gebouwschil volgens EAP - oppervlaktecondensatie - inwendige condensatie, methode van Glaser - hygroscopiciteit, vochttransport - bouwfysische prestatie-analyse van constructiedelen - basisbegrippen akoestiek - geluidisolatie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De bachelor EM kan het isolatieniveau van een gebouw bepalen. De bachelor EM kan een warmteverliesberekening maken. De bachelor EM kan advies geven bij een gebouwontwerp zodat het gebouw energiezuinig en behaaglijk is. De bachelor EM kan energie-advies geven betreffende de gebouwschil. De bachelor EM kan berekeningen maken ivm vochttransport. De bachelor EM kan een dampscherm bepalen mbv de methode van Glaser. De bachelor EM kan vochtproblemen in gebouwen herkennen en er oplossingen voor noemen. De bachelor EM kan de akoestiek in een ruimte beoordelen en verbeteren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • Andere: software

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210647
Code:
05210647
Vakcoördinator:
Margot De Pauw
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands