Marketing cases & projecten (2006-2007)

Aspect transfer van theorie naar praktijk  context: projectmanagement – meer info: www.tradingminds.be 1. Het opstellen van een organisatie- en rapporteringstructuur 2. Solliciteren naar en aanwerven in commerciële functies 3. Het maken van een business plan (marketing luik, financieel luik, legaal-administratief luik 4. Het opstellen van een communicatieplan (intern & extern, above & below & PR) 5. Het opstellen van een verkoopplan 6. Het opstellen van een eventplanning en draaiboek 7. Het in de praktijk volledig zelfstandig uitvoeren van alle bovenstaande: 7.1. verkopen : via het binnen halen van sponsoring 7.2. aankopen: het “aankopen” van sprekers, locaties, lunches, .. 7.3. organiseren: van de lunches (werken met vrijwilligers, ruilen, ..), congresverloop, tombola’s, ..), 7.4. reclame en DM: het geven van persconferenties & interviews, het doen van postering & mailings, het schrijven van artikels, het maken en beheren van de website 7.5. marktonderzoek: informatie naar potentiële sponsors, informatie naar potentiële sprekers en publiek, informatie naar onderwerp en onderwerpkeuze, het organiseren van de evaluatie van het project door het publiek. 7.6. bedrijfsbeheer: het beheren van de geld- en goederenstromen, het voeren van de boekhouding, het rapporteren vs budgetten, het plannen en bijsturen, .. 7.7. bedrijfsadministratie: boekhouding, aankoop- & verkoopcontracten, verzekeringen, administratie afvalverwerking, .... 7.8. teamwerken: in vergaderingen, via mail en chat, via netconferenties en gewoon “op kantoor” Aspect permanente bijscholing  Context: voorbereiding inhoud Trading Minds Congres + contact met bedrijfsmensen tijdens het project +verhogen aantrekkelijkheid website voor bedrijfsmensen en oud-studenten + effectief gebruik tijdens Trading Minds 8. E-marketing: websitebeheer, virale marketing, permission e-mailing als reclametool, leven met privacygevoeligheid, e-service 9. E-advertising: teksten schrijven voor sites en mails, werken met “plain” en “html”, werken met mailboxen en spamfilters 10. Internet, virussen, betalingsproblematiek, logistieke problematiek 11. Internationaal werken: omgaan met fysieke afstand en met cultuurverschillen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
 • C04 De rol van coördinator.
Toelichting:
doelgericht werken teamwerken doelgericht communiceren durven contact leggen met nieuwe contacten (prospecting & lead generation) kunnen en durven beslissingen nemen binnen de context van een overeengekomen plan en werkwijze kunnen en durven fouten maken en herstellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten moeten bij aanvang van het project een grondige basiskennis marketing hebben (niveau: Principes van Marketing van Kotler) én een grondige theoretisch/technische kennis van marketing communicatie in het algemeen en advertising, direct marketing en verkopen in het bijzonder.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verplichte vakliteratuur • Alle cursusmodules van alle marketingvakken van 1e en 2e jaar • Eigen cursusmodules docent (zie Blackboardcursus Trading Minds) o Maken van presentaties o Maken van rapporten o Glossary cost accounting o Minimumeisen rapporteringen o Visie en doelstelling van de vakgroep o Beroepsprofielen o Stageversalgen 3ejaars via Blackboardcursus “stages” o ad Hoc: Andere, specifiek door de studenten gevraagde onderwerpen • Eigen vertalingen en interpretaties van artikels in recente internationale vakpers Aanbevolen literatuur • E-zines MarketingProfs, Larry Chase en Guru • Kranten: actualiteit + zakenbijlage stagegazet (zie stagebegeleiding) • evaluatierapport Trading Minds vorige edities

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
08270850
Code:
08270850
Vakcoördinator:
Ben Haest
Semester:
2
Studiepunten:
9
Onderwijstaal:
Nederlands