biotechnisch project AL (2006-2007)

Voorbereiding eindwerk - Eisen die aan een wetenschappelijk werk worden gesteld - Onderzoek en onderzoeksmethoden - Organisatie van de stage - Bibliografische instructie met raadpleging van relevante databanken - Introductie in de Centrale Bibliotheek van de Landbouwuniversiteit Wageningen - Criteria bij het schrijven van een eindwerk - Accuraat rapporteren Seminaries - Bezoek landbouwbeurs SIMA Villepinte (Parijs) - Bezoek landbouworganisatie Boerenbond - Seminarie duurzame landbouw (met ingenieur duurzame landbouw ALT) - Studiedag melkveehouderij Vlimmeren Ontwerpen (groepswerk): - het ontwerpgedeelte van het project (ontwerpen van een landbouw/veeteeltbedrijf) - grafisch weergeven van het ontwerp Bedrijfsbezoeken (docent: J. Van Thielen): - proefbedrijf veeteelt Poppel (AVEVE) - Agriflora - proefbedrijf varkens Neerhespen - bedrijf veevoeder-bijproducten - labo veevoederbedriif - onderzoeksstation pluimvee (Speldertholt) - varkensfokkerij en selectie - bezoek bedrijven alternatieve veehouderijtakken

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Kunnen rapporteren Begrippen uit landbouw en veehouderij Situering van de landbouwwereld in een breder kader Algemene zo├Âtechnie en fytotechnie

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Bedrijfsbezoeken Seminaries (thematisch) Landbouwbeurzen Studiedagen (actuele onderwerpen) Proefbedrijven en organisaties (b.v. PDLT, Bieteninstituut, VRV, Fedagrim, BDB, varkensstamboek,...) Computerpakketten, interessante websites

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
03203071
Code:
03203071
Vakcoördinator:
Jos Van Thielen
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands