Akkerbouwteelten - TLO (2006-2007)

Plantkundig overzicht van de granen Grond en grondbewerking voor wintertarwe Zaai en keuze van variƫteit Chemische onkruidbestrijding in wintertarwe Bespreking van stikstofbemestingssystemen in wintertarwe P - K - bemesting, het gebruik van sporenelementen Toepassing van groeiregulatoren Bespreking van veel voorkomende schimmels en insecten in de wintertarwe Teelttechniek en tarwekwaliteit Economische benadering van de tarweteelt Teelttechniek van aardappel, suikerbiet. Bezoeken aan toeleverings- en verwerkingsbedrijven en proefvelde

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen het hoe en het waarom van elke handeling in de wintertarweteelt uitgebreid verklaren. De studenten kunnen de teelttechniek van de belangrijkste nijverheidsgewassen beheersen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292172
Code:
03292172
Vakcoördinator:
Serge Wauters
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands