landbouwmechanisatie (2006-2007)

Naast uitgewerkte procestechnieken, komen ook integrale landbouwmachines als units aan bod. Spuittechniek in de landbouw - druppelvorming - soorten machines - bouw van de veldspuit - spuitdoppen en hun gebruik - wetgeving - testen - gebruik Maaidorstechniek - Separatie van graan en stro: procesbeschrijving - dorsen, voorseparatie, graan-stro separatie na dorszone, reiniging - conventionele machine - optimalisatie van de processen Bodembewerking - fysische eigenschappen van de bodem - kerende grondbewerking: ploegen - getrokken grondbewerkingsmachines - aangedreven grondbewerkingsmachines - minimale grondbewerking Zaaitechniek - verdeling van zaden - pijpenzaaimachine - precisiezaaimachines Poten en planten - aardappelpootmachines Bemesten en kunstmeststrooiers - centrifugaalstrooier - pendelstrooier - pneumatische strooier - testen van kunstmeststrooiers Groenvoederwinning: processen bij het - maaien - schudden - harken - persen - oprapen - hakselen - ... - Beschrijving van de actuele mechanisatie Uitkuil- en voedertechniek - van siloblokkensnijder tot voedermengwagen

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C03 In staat zijn om in domeinen van het vakgebied een originele bijdrage aan kennis te leveren.
 • C06 Een diagnose kunnen stellen.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
 • C08 Het productieproces kunnen opstarten, verbeteren en bedrijfszeker maken.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Mechanica: statica en kinematica Vormen van vermogensoverdracht o.m. hydraulica Toegepaste mechanica: verbrandingsmotoren en landbouwtractoren

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Demonstraties in landbouwhal Bezoek aan machinefabriek (New Holland) Documentatie van fabrikanten Verwijzingen naar interessante website Literatuur BOSOI, E.S., VERNIAEV, O.V., SMIRNOV, I.I., SULTAN-SHAKH, Theory, Construction and Calculations of Agricultural Machines, Volumes 1 en 2, A.A. Balkema, 1988 en 1991, [ISBN 90-6191-914-2] en [ISBN 90-6191-999-1]

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

In de marge van het hoorcollege vinden er demonstraties plaats van landbouwmachines in de praktijkhal.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03202350
Code:
03202350
Vakcoördinator:
Wim Van Malcot
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands