VB.NET (2006-2007)

Tijdens VB.NET leer je Rich Client en Thin Client PDA-applicaties ontwikkelen. Als Rich Client topics komen aan bod: programmeren van eenvoudige PDA-toepassingen; installeren van PDA-applicaties; gebruiken van een lokale SQL Server CE database; servergegevens synchroniseren met Remote Data Objects (push en pull); gegevens uitwisselen met behulp van webservices. Daarnaast behandelen we Thin Client toepassingen. Je programmeert met Mobile Webserver Controls een ASP.NET Mobile Web Application. Deze toepassingen kunnen zowel op PDA-toestellen als op Smart Phones gebruikt worden. Verder besteden we aandacht aan het testen van VB.NET toepassingen met NUnit, het gebruik van delegates en de serialisatie van klassen. Je kennis kan je vervolgens toepassen bij de programmatie van een PDA-project dat je tijdens het examen komt demonstreren.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
Toelichting:
De student kan oplossingen uitwerken. De student kan projectmatig werken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student heeft Programmeren in VB.Net in het tweede jaar met succes afgelegd.

A. Type

 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Presentaties samengesteld door de docenten

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • labo en werkcollege
 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

De studenten programmeren in groepjes van twee een PDA-toepassing waarbij gegevens uit een serverdatabase gesynchroniseerd worden met een lokale SQL Server CE database.

A. Types

 • open boek
 • praktische proef
 • projectwerk

B. Omschrijving

Examen practische proef: 50% PDA-Project: 50% Tijdens de lessen
OA:
02242810
Code:
02242810
Vakcoördinator:
Koen Vangeel
Semester:
1
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands