Procesmetingen (2006-2007)

 • Algemene situering van het vak.
 • Proces, procesinstrument, opnemer, omvormer.
 • Standaardsignalen.
 • Temperatuurmetingen: Fysische temperatuurmetingen, Thermokoppels, Weerstandsthermometers, Thermistors, IC's, Pyrometrie Keuze van een temperatuursmeting. Temperatuurmeetproblemen in stromende fluïda.
 • Verplaatsingsopnemers: Resistieve, inductieve, capacitieve, piëzo-elektrische, digitale opnemers en optische resolvers. Drukmetingen: Algemene begrippen, types van druk, eenheden van druk, hydrostatische drukmeting, drukmeting met elastische vervormingsopnemers, capacitieve, resistieve drukopnemer, DP-cell, vacuümmetingen, praktische opmerkingen en richtlijnen.
 • Niveaumetingen: inleiding, peilstokmethode, peilglazen, vlottermethode, verdringermethode, peilloodsystemen, weegmethode, geleidbaarheid, Statische drukmethode.
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
  • C02 Elektrotechnische systemen testen.
  • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
  Toelichting:
  • De Bachelor is in staat om op een adequate wijze de verschillende industrieel gebruikte temperatuur-, druk-, verplaatsings- en niveaumetingen te beschrijven, te schematiseren en de fysische werking uit te leggen
  • De Bachelor kan een meetsysteem evalueren op basis van nauwkeurigheid, lineariteit, hysteresis en betrouwbaarheid
  • De Bachelor kan uit de verschillende meetsystemen de meest geschikte methode selecteren in een practische toepassing
  • De Bachelor kan de verschillende industrieel gebruikte metingen implementeren in practische toepassingen

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Elektriciteit + lab basis - Elektronica + lab basis - Energie 1
 • Studenten bezitten de volgende competenties - Zie onderwijsactiviteiten
 • A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

 • F. Peeters, 2006, Procesmetingen - Sensoren. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.250
 • F. Peeters, 2005, procemetingen - Presentatie: Procesmetingen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel
 • C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege

  B. Omschrijving

  A. Types

  • mondeling examen

  B. Omschrijving

  OA:
  05210551
  Code:
  05210551
  Vakcoördinator:
  Frank Peeters
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  4
  Onderwijstaal:
  Nederlands