Immunologie (2006-2007)

Inleiding Antigenen Antistoffen Monoklonale antistoffen Complement Afwijkingen van het immuunsysteem Precipitatiereacties Agglutinatiereacties Ligandbindingsmethoden Immunocytochemie en immunohistochemie Andere technieken en evolutie Stamcellen en stamceltherapie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
Toelichting:
Kennis van de normale werking van het immuunsysteem Kennis van de mogelijke afwijkingen van het immuunsysteem Kunnen aanwenden van deze kennis voor diagnose en behandeling Kennismaking met de verschillende immunologische methoden en principes Kunnen toepassen van de technieken op huidige medische bepalingen Kritisch resultaten kunnen aflezen en interpreteren

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

 1. Van Deun Koen (2005). Immunologie: Deel I: Medische immunologie. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie
 2. Van Deun Koen (2005). Immunologie: Deel II: Immunologische technieken. Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg en Chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

 • Hoffmann, J.J.M.L. van Koningsbruggen W.T.J.M. (2006). Hematologie. Heron reeks. Syntax media.
 • Van den Tweel J.G. et al. (1988) Immunologie. Het menselijk afweersysteem. Wetenschappelijke bibliotheek, Natuur & Techniek.
 • Roitt I., Brostoff J., Male D. (2000). Immunologie. Houtem/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Rose N., Hamilton R.G. and Detrick B. (2002) Manual of Clinical Laboratory Immunology, VI ed., , Washington DC: American Society for Microbioloy (ASM Press).

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het examen is mondeling met mogelijkheid tot schriftelijke voorbereiding: 1. De student ontvangt een 3-tal vragen verspreid over de cursus. Voor elke vraag gaat de helft van de punten naar de (schriftelijke of mondelinge) toelichting van de vraag. Tijdens het mondeling examen worden extra vragen gesteld die peilen naar het begrip en de kadering in een ruimere context. Hierop staan ook telkens de helft van de punten. 2. Daarnaast ontvangt de student op het einde van het mondeling examen een tweetal termen lukraak uit de cursus. Deze termen peilen naar de detailkennis van de student. Tijdens de contacturen krijgen de studenten de gelegenheid tot het stellen van vragen en is er de mogelijkheid om informatie of hulp te vragen. Indien nodig kan er een afspraak gemaakt worden.
OA:
06021192
Code:
06021192
Vakcoördinator:
Koen Van Deun
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands