Tuinbouwtechnieken (2006-2007)

Grondloze teelttechniek: -Water: eigenschappen, kwaliteit -Voedingsoplossingen berekenen -Teeltsystemen: substraatteelt, hydrocultuur -Technische uitrustingen: meetsensoren, dosering van de meststoffen, druppelsystemen, automatisatie van de watergift, specifieke substraatapparatuur Watervoorziening: -Herkomst van water en regelgeving voor waterwinning -Methoden van watergeven, putboren, hyperfiltratie, wateropslag, pompen en hun kenmerken, oefeningen op manometrische opvoerhoogte, leidingen en hulpstukken, leidingsweerstanden -Berekenen van een beregeningsinstallatie, kasberegening, sproeiers voor openluchtteelten en kasteelten Inleiding klimaatsregeling tuinbouw: Het weer, natuurkundige aspecten van klimaatsregeling Het Mollier-diagram: gebruik , vochtdeficiet; dauwpunt; dampspanning; natte boltemperatuur Licht en straling: zonlicht – zonnestraling, groeilicht, meten van licht, stralingssom corrigerende organen: verwarming, belichting, luchten, bevochtiging, afschermen, ventilatie, CO2-dosering Meetapparatuur: temperatuurmeting, vochtmeting, lichtmeting, CO2-meting, windrichting- en windsnelheidsmeting, regenmelder Regeltechniek: opbouw van een digitale regelaar, aan/uitregelingen, regeling luchten

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Studenten kunnen specifieke onderdelen en de werking van verschillende substraatsystemen weergeven. Studenten kennen de eisen van water en waterkwaliteiten voor de planten. Studenten zijn in staat voedingsoplossingen te berekenen uitgaande van een basis-ionenbalans van verschillende gewassen. Studenten hebben inzicht in de beschikbaarheid van water, waterwinning en methoden van water geven. Studenten kunnen de karakteristieken van beregeningspompen verklaren. Studenten kunnen een watervoorzieningsinstallatie berekenen en de juiste materialen adviseren. Studenten kennen mogelijke automatiseringstechnieken. Studenten krijgen inzicht in de verschillende processen die het klimaat bepalen buiten en in de serre. Studenten kunnen de meet- en regeltechnieken van het klimaatsproces uitleggen. Ze zijn in staat de werking van de verschillende apparaten te bespreken. Studenten begrijpen de opbouw van een digitale klimaatsregelaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03291090
Code:
03291090
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands