Uitdieping Geschiedenis (2006-2007)

Module middeleeuwen: uitdieping van een aantal aspecten van de middeleeuwen: - sociaal-economische ontwikkeling van middeleeuws Europa; - de agrarische en stedelijke samenleving; - de christelijke wereld van de middeleeuwen; - middeleeuwse cultuur: kunst en wetenschap.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C10 Cultuurparticipant.
Toelichting:
Zie onderwijsvak Geschiedenis 2de jaar.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Competenties van het 1ste jaar.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: Nl: other: atlas and personal notes

B. Verplichte leermiddelen

- De Wever Frans, 2005, Middeleeuwen. Cursus, KHKempen, Turnhout. - Eén historisch-wetenschappelijk werk over historische aspecten van de Middeleeuwen. - De Wever Frans e.a., 2005, Historia 3 (handboek + werkboek), uitg. Pelckmans, Kapellen.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • individuele taak

B. Omschrijving

Persoonlijk contact op de campus. Per e-mail. Telefonisch contact.
OA:
10254780
Code:
10254780
Vakcoördinator:
Frans De Wever
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands