analoge en digitale technieken pract (2006-2007)

Elektronica - Studie van TTL en CMOS basispoorten - Studie van eenvoudige logica: mux, teller, demux, comparator - Studie van flipflops - tellers - finite state machines (Moore en Mealy) synchroon en asynchroon : gebruik van Logicworks. Op-amp in terugkoppeling: bvb: precisiegelijkrichting. Verhogen S/N-verhouding van signalen - Korrelatie en 'matched filter'. Inleiding signaalbewerking: - studie convolutie - transfer functies - sampling - DFT - stabiliteit DSP: principe digitaal filter, vgl. IIR - FIR : simulatie in Excel. Inleiding datacommunicatie - Kanaalcapaciteit Modulatietechnieken en modems: ontwerp en test van PDM (modulatie en demodulatie)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis
 • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan: - Booleaanse vergelijkingen opstellen, vereenvoudigen en praktisch realiseren d.m.v. de 74xx reeksen. - basisbouwstenen, zoals MUX, comparator,.... Gebruiken - tellers ontwerpen en gebruiken - een sequerntiele schakeling ontwerpen - ADC en DAC's gebruiken en de principes met mekaar vergelijken - heeft een basiskennis van signaalbewerking - kan een eenvoudig computernetwerk ontwerpen en instellen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Elementaire kennis van de werking van een diode Elementaire kennis van de werking van bipolaire transistoren Kennis van de werking van MOS transistoren Booleaanse algebra Minimalisatie door middel van Karnaugh kaarten

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus powerpointpresentaties Verwijzingen naar interessante websites, vb.: http://home.planetinternet.be/~pcoleman Literatuur (aanbevolen) zie ook: http://home.planetinternet.be/~pcoleman/cursusinhouden/handboeken.html Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, Stephen Brown, ISBN: 0-07-235596-4, Mc Graw Hill - 2000

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03200850
Code:
03200850
Vakcoördinator:
Rob Schoenmakers
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands