Netwerkinfrastructuur- en componenten (2006-2007)

NETWERK INFRASTRUCTUUR en COMPONENTEN Extra topics over OSI en TCP/IP Draadloze local area netwerken WiFi, draadloos Ethernet, GSM, WAP, GPRS en UMTS

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Het beheren van grote systemen en netwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

ITIL Lecturer's syllabus VAN BON, J. 2002, IT Service Management, een introductie, Van Haren Publishing, 217 blz. (aanbevolen). NETWORK INFRASTRUCTURE and COMPONENTS Lecturer's syllabus Students notes NETWORK MANAGEMENT Microsoft cursus MOC 827 (827AT Administering Microsoft® System Management Server 2.0, English) Lecturer's notes TECHNICAL ASPECTS OF THE INTERNET Lecturer's syllabus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242831
Code:
02242831
Vakcoördinator:
Eric Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands