Tuinonderhoud (2006-2007)

Snoei:algemene snoeiregels, snoei van bomen en struiken: hoe , wanneer Gazon: grassen: soorten en kenmerken, mengsels, gazonaanleg gazononderhoud: de verschillende machines, de verschillende onderhoudsmaatregelen Praktische oefeningen in verband met de snoei van bomen en heesters Praktische oefeningen in verband met gazonaanleg en onderhoud, het gebruik van de machines bij deze werkzaamheden Uitstap naar firmas die :gazonaanleg of -onderhoud doen, snoeigereedschap verhandelen, gazonmachines verhandelen

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB-DZ-EC1: Controle op en behoud van een gezonde en veilige werkomgeving - 1A Behoud en controle van een gezonde en veilige werkomgeving - 1B Het gebruik van standaardprocedure m.b.t. de gezondheid en veiligheid van de medewerkers.
Toelichting:
De leerlingen kennen de snoeitechnieken, de juiste snoeimomenten en de gebruikte materialen De leerlingen kennen de verschillende grassen met hun kenmerken, de aanleg, de verzorging en het onderhoud van gazons De leerlingen kennen de verschillende machines voor onderhoud van grasvelden De studenten kunnen de voornaamste handelingen wat betreft snoei en gazonaanleg uitvoeren De studenten hebben inzicht in de voornaamste machines die we bij deze werkzaamheden gebruiken. Ze leren werken met een aantal van deze machines.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Paul Grauwen, 2004, Tuinonderhoud, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 200p

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293421
Code:
03293421
Vakcoördinator:
Guy Van Daele
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands