Anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel (2006-2007)

In de Anatomie en Fysiologie van het Zenuwstelsel komen naast de neuranatomie en fysiologie van het willekeurig en vegetatief zenuwstelsel ook de cytologie, histologie, electrofysiologie van het zenuwweefsel en zeer beknopt ook de embryologie van het zenuwstelsel aan bod. Tevens wordt de individuele bezenuwing der spieren en huid besproken en gesystematiseerd alsook hun bezenuwing vanuit de ruggenmergsegmenten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De orthopedisch technoloog kan de patiĆ«nt en een bestaande orthopedische voorziening evalueren, de therapeutische waarde ervan inschatten en uit het gamma orthopedische voorzieningen een geargumenteerde en verantwoorde keuze maken.
  • C03 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze samenwerken en overleg plegen in een multidisciplinair team.
  • C06 De orthopedisch technoloog kan op een adequate wijze informatie verzamelen en verwerken.
Toelichting:
De student kan de functies opsommen van de neurologische structuren. De student kan de zenuw, plexus, en tractus geven die een welbepaalde spier of huidgebied bezenuwt. De student kan per ruggenmergsegment de sleutelzone en sleutelspier opsommen . De student kan de medisch-wetenschappelijke- en populaire benaming geven van neuranatomische structuren en deze aanduiden. De student kan de reisweg van zenuwprikkels in het lichaam weergeven. De student kan electrofysiologische verschijnselen duiden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • handboek

B. Verplichte leermiddelen

Atlas van de anatomie, deel 3: zenuwstelsel en zintuigen (SESAM), uitg. SESAM/HBuitgevers, Baarn, ISBN 90 5574 499 9, 2006 Atlas van de fysiologie, uitg. SESAM/HBuitgevers, Baarn, ISBN 90 5574 303 8, 2005 COELHO. (2003). Zakwoordenboek der Geneeskunde. Zevenentwintigste geheel herziene druk, Doetinchem: Elsevier Gezondheidszorg.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
06022590
Code:
06022590
Vakcoördinator:
Mark Lissens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands