Verkeerseducatie (2006-2007)

Statistische gegevens ongevallen Belgie. Situering verkeerseducatie en onderwijs Situering lichamelijke opvoeding en verkeerseducatie OngevalsbeĆÆnvloedende factoren Algemeen observeerbaar fietsgedrag van jonge kinderen Inadequaat verkeersgedrag van jongeren met betrekking tot psychologische basisfuncties, kennis, vaardigheden en attitudes Elementaire fietsvaardigheden en mentale belasting Het beheersen van de fiets als basisvoorwaarde voor deelname aan het verkeer. Stuurvaardigheidsproeven

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
Veilige, haalbare spel- en oefensituaties kunnen aanbieden die de stuurvaardigheid bij jonge fietsers verhogen. In samenwerking met ouders, grootouders en lokale overheid (politie) aangepaste fietsvaardigheidsoefeningen kunnen plannen en realiseren in reƫle, gecontroleerde en verkeerssituaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen speciale voorkennis vereist

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Niet gepubliceerde cursus verkeerseducatie . Wim Van Tornout

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • begeleide zelfstudie
  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10253111
Code:
10253111
Vakcoördinator:
Wim Van Tornout
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands