Java 1 (2006-2007)

 • De eerste applets
 • Klassen en objecten
 • De typen int en double
 • In- en uitvoer
 • Beslissingen en herhalingen
 • Methoden
 • Zelf klassen maken
 • Constructoren
 • Arrays
 • Overerving
 • Gebruikersinterface

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
 • De bachelor in elektronica-ICT kan de basisbeginselen van Java gebruiken. Hij kan primitieve typen, klassieke programmeerstructuren (sequentie, selectie, iteratie) en methoden implementeren en toepassen in concrete Java-applets.
 • De bachelor in elektronica-ICT kan object-georiënteerde programmeertechnieken (van Java) gebruiken. Hij kan informatie over voorgedefinieerde klassen opzoeken en deze verwerken in programmacode. Hij kan zelf klassen ontwerpen volgens de objectgeoriënteerde regels (encapsulatie, overlading, overerving, ...).
 • De bachelor in elektronica-ICT kan een eenvoudige gebruikersinterface (GUI) opstellen met behulp van AWT (Abstract Windowing Toolkit) en Java layout managers.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Informatica 1 (OA Visual Basic) Studenten bezitten de volgende competenties - zie Informatica 1 (OA Visual Basic)

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Laan Gertjan (2002). En dan is er ... Java. Academic Service, Schoonhoven.
 • Janssen Jan (2005). Presentaties, voorbeelden en opgaven. Niet gepubliceerd, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210554
Code:
05210554
Vakcoördinator:
Jan Janssen
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands