Projectweek (2006-2007)

De projectweek bestaat uit verschillende elementen:
 • bedrijfsbezoeken
 • voordrachten
 • een opdracht waarbij studenten zelfstandig een elektrisch bord voor verdeling van elektrische energie ontwerpen

A. Algemene competenties

 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
05210291
Code:
05210291
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
2
Studiepunten:
1
Onderwijstaal:
Nederlands