Personenverzekering (2006-2007)

Verzekeringen gewaarborgd inkomen, lichamelijke ongevallen, hospitalisatie. Individuele levensverzekeringen: - klassieke producten - universal life en unit-linked producten Groepsverzekeringen en pensioenfondsen Bedrijfsleidersverzekeringen Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Sommenverzekering, Fons Jansens, KHKempen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02251602
Code:
02251602
Vakcoördinator:
Fons Jansens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands