Business Project (2006-2007)

Bij Business Project krijg je een levensecht informatica probleem van een reële opdrachtgever uit de industrie. In teams van 3 tot 4 studenten maak je in verschillende stappen een plan van aanpak. In een tweede fase werk je de voorgestelde oplossing projectmatig uit.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Gegevens behandelen.
 • C02 Analyseren.
 • C03 Oplossingen uitwerken.
 • C04 Beheren.
 • C05 Projectmatig werken.
 • C06 Communiceren.
 • C07 Eigen gedrag aanpassen.
 • C08 Kwaliteitsvol handelen.
Toelichting:
Bij businessproject intergreer je verschillende competenties: nl. gegevens verzamelen, analyseren, oplossingen uitwerken en beheren, in team werken, communiceren, nadenken over je eigen gedrag en kwaliteitsvol handelen in een reële opdracht voor een externe opdrachtgever.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De student beschik over voldoende kennis van analyse en programmeren om een groter project in teamverband te kunnen uitwerken

A. Type

 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Geen opgegeven literatuur

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • projectwerk
 • peer assessment

B. Omschrijving

OA:
02240670
Code:
02240670
Vakcoördinator:
Jef Verhaegen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands